Teadusvaldkonnad

Geoloogia instituut

Aluspõhjageoloogia. Maavarade- ja rakendusgeoloogia. Isotoopgeoloogia. Kvaternaarigeoloogia. Maavarad, majandusgeoloogia.

 

Keemia ja biotehnoloogia instituut

Analüütiliste ja arvutuskeemiliste meetodite arendamine regulatiivotsuste formuleerimiseks. Angiogenees. Arvutuskeemia. Bakterite süsteemibioloogia. Biomeditsiin. Katalüüs. Leukotsüütide aktivatsiooni immunobioloogia. Ligniini lagundamise biokeemia. Lipiidide ja lipoproteiinide metabolism. Metalloproteoomika. Molekulaarteadused ja –tehnoloogia. Molekulaarne neurobioloogia. Neuronite apoptoos. Oksüdatsioon. Reproduktiivbioloogia. Roheline keemia. Supramolekulaarne keemia. Taimegeneetika. Taimeviiruste interaktsioonid peremeestega. Taim-patogeen interaktsioonid. Toiduainete tehnoloogia ja süsteemi bioloogia.

 

Küberneetika instituut

Lainetuse dünaamika. Süsteemibioloogia. Teoreetiline füüsika. Pöördülesanded ja stohhastilised meetodid. Matemaatiline analüüs. Rühma- ja poolrühmateooria. Komposiitide reoloogia. Mittelineaarne lainelevi.

 

Meresüsteemide instituut

Gradientsüsteemide dünaamika. Meredünaamika modellerimine ja kaugseire.