Täiendusõppe keskus

Eesti Mereakadeemia Täiendusõppe keskus korraldab merenduse valdkonna kursusi, seminare ja konverentse:

Koolitused vastavad meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni STCW 78 nõuetele. Kõik konventsionaalsed kursused omavad vastavalt Meresõiduohutuse seadusele Veeteede Ameti tunnustust. Keskuse kvaliteedisüsteem on auditeeritud ja heaks kiidetud Lloyd´s Register Quality Assurance Limited poolt.

Eesti Mereakadeemia Täiendusõppe keskus pakub lisaks koolituskavas korraldatavate kursustele erilahendusi ja teeb ettevõtete ja organisatsioonidega koostööd, et pakkuda just tellija vajadusele sobivad kursusi. Koolitusi on võimalik tellida eesti, vene ja inglise keeles.

Meie kompetentsi kuulub:

  • Mereõigus ja kommertsekspluatatsioon;

  • Meretranspordi ökonoomika;

  • Merendusalane inglise ja vene keel;

  • Keskkonnakaitse ja kriisireguleerimine;

  • Meremeditsiin ja esmaabi;

  • Sadamatöö ja laevandus;

  • Merendusalased algteadmised;

  • Külmutusseadmete hooldus;

  • Kalandus

Saada koolitussoov

Küsi lisainfot