TAAM õppekava banner

Astu rakendusliku majandusteaduse magistrisse!

Vaata, mida ütleb vilistlane rakendusliku majandusteaduse magistriõppekava kohta!

ECEE12

12. TTÜ majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi konverents-suvekool „Economic Challenges in Enlarged Europe“ (ECEE) toimub 10.-16. juunil Tallinnas.

ECEE banner

Loading...

Loading...

Oluline info

Uued kursused Jean Monnet' projekti ELEDEUU raames

Jean Monnet' projekti “The Economic and Legal Evaluation of Digital Ecosystems in the EU“ (ELEDEUU) eesmärk on stimuleerida akadeemilist diskussiooni digitaalsete ökosüsteemide valdkonnas ja tõsta teadlikkust digitaliseerumise õiguslikest ja majanduslikest aspektidest.

Projekti raames toimuvad mitmed tegevused, sealhulgas interdistsiplinaarsed kursused külalisloengute ja ümarlaudadega, mis pakuvad meeskonnatöö kogemust erinevate valdkondade üliõpilastest koosnevates rühmades.

Käesoleval semestril avati kaks uut kursust:

Special Topics in Digital Ecosystems I (MEX3010)
Special Topics in Digital Ecosystems II (MEX3020)

Lisainformatsioon Jean Monnet' projekti veebilehel

Professor Kadri Männasoo ettekanne Jean Monnet' projekti raames

Professor Kadri Männasoo ettekanne ERASMUS+ Jean Monnet' projekti (ELEDEEU 2019-2022)„Euroopa Liidu digitaalsete ökosüsteemide majanduslik ja õigusalane hindamine“ (The Economic and Legal Evaluation of Digital Ecosystems in the EU“) raames käsitleb digitaalsete oskuste ja tööturuväljundite seoseid Euroopa riikides. 

Uuring leiab, et indiviidide digitaalsed oskused parandavad tööturul rakendumise võimalusi ning tõstavad tööjõu tootlikkust regionaalsel agregeeritud tasandil. Uurimuse tulemusi esitletakse rahvusvahelisel konverentsil 8th Dialogue on Social Market Economy (Tartu, 31. jaanuar- 1. veebruar 2020), mille põhiteemaks on hariduse roll erinevates majandussüsteemides.

Lisainfo Jean Monnet' projekti veebilehel.

Eesti Pank otsib rahapoliitika ja välismajanduse allosakonda majandusanalüütikut

Majandusanalüütiku peamised tööülesanded on:

  • rahapoliitiliste otsustega seotud taustaanalüüsi tegemine
  • euroala ning välisriikide majanduse seire ja analüüs
  • osalemine Euroopa Keskpankade Süsteemi rahapoliitikateemalistes koostöövõrgustikes ja töörühmades.

Palume saata CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 07. veebruariks 2020 e-posti aadressile
cv@eestipank.ee

Loe lähemalt kuulutusest.