Kapten Uno Laur'i õpiraha

Alates 2020.a kevadsemestrist annab Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutus koostöös Eesti Mereakadeemiaga välja kapten Uno Lauri nimelist õpiraha (stipendiumi). Õpirahale on võimalik kandideerida Eesti Mereakadeemia laevaohvitseri, s.t laevajuhi või laevamehaaniku haridust omandaval esimese astme üliõpilasel.

EMERA_Uno Laur opiraha
Laevasilla simulaator

Mereakadeemia erialad

Meil on 6 rakenduskõrghariduse eriala ja üks magistriõppekava. Merendussektor on väga lai – meritsi veetakse 96% maailmas transporditavast kaubast ja sektori edukaks toimimiseks nii merel kui maal on vaja kompetentsi, mida pakutakse mereakadeemias õpetatavate erialade raames.

Uued kursused

Eesti Mereakadeemia Täiendusõppe keskus korraldab merenduse valdkonna kursusi, seminare ja konverentse.

purjekas ja köied

Loading...