Maa

Loodusteaduste õppekavad

21. sajandi suurte väljakutsete – kliimamuutuse, keskkonnakaitse, süsinikuneutraalsuse, taastuvenergeetika, bioloogilise mitmekesisuse säilitamise jne – lahendamise alused peituvad loodusteadustes. Meie õppekavadel omandavad üliõpilased hea hariduse, mis võimaldab vastu võtta ka suurimaid väljakutseid nii akadeemilistes teaduslaborites kui ka ettevõtluses uute tehnoloogiate väljaarendamisel. Just meie lõpetajate kätes võib olla Maa jätkusuutlik tulevik!

Teadustegevus arvudes

Akadeemiline personal kokku 222 s.h. 25 professorit, 148 teadustöötajat. Avaldatud teaduspublikatsioone 2018 kokku 266. Kaitstud doktorikraade 2018 kokku 13.

Labor

Loading...