25. IEEE Euroopa Testi Sümpoosion

25-29. mai 2020 toimub Tallinnas 25. IEEE Euroopa Testi Sümpoosion, mille põhikorraldajaks on Arvutisüsteemide instituut

ETS2020
Baltic DB&IS 2020

Baltic DB&IS 2020

Andmebaaside ja infosüsteemide konverents 14th International Baltic Conference on Databases and Information Systems toimub 16-19. juuni 2020. Konverentsi üheks põhikorraldajaks on Arvutisüsteemide instituut

Loading...

Loading...

Oluline info

Eesti Vabariigi teaduspreemiad

Eesti Vabariigi teaduspreemiad määratakse Eesti teadustöötajatele ja teaduskollektiividele silmapaistvate teadustöö tulemuste eest (VV määrus „Riigi teaduspreemiate põhimäärus“).  Konkurss kuulutatakse välja hiljemalt 1. novembriks, kandidaatide esitamise tähtaeg on 16. detsember.

Haridusteaduslike tööde riiklik konkurss

Konkursi eesmärgiks on väärtustada kasvatusteaduslikku ja haridusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste avaldamist ja neile laiema kõlapinna andmise olulisust, avaldada tunnustust kasvatusteaduslike ja haridusteaduslike uurimistööde tegijaile ja tutvustada tööde tulemusi nii õpetajatele kui laiemale avalikkusele.

Järgmine tähtaeg on 15. jaanuar 2020!